Veldbezoek

Vandaag met de opgravingsassistenten een veldbezoek gebracht: waar lopen precies de wallen? Welke percelen mogen we wel en niet onderzoeken ? Waar plaatsen we de keten zodat we niemand in de weg zitten? Maar vooral

More

Gutsen in de grond

Een gutsboring (3 cm diameter) in de wal van het Celtic field Westeinde- Noormansveld

Een snelle manier om de bodemopbouw in beeld te krijgen is middels grondboringen. Een gutsboor lijkt op de appelboor waarmee een klokhuis uit een appel wordt gehaald, alleen dan 1.20 m lang en 3

More

Voorbereiding: grafheuvels tellen

Archeologisch veldwerk begint zelden in het veld. Voorafgaand aan gravend onderzoek is altijd een fase van intensief bureauonderzoek. Wat is er al bekend aan vondsten uit het gebied? Is er al eerder gegraven? Hier ligt de

More