Bodem in de bodem?!

  
In de kuilen vlak bij de huisplattegrond tonen zich twee stukken haaks tegen elkaar gelegen podzolbodems! Ze liggen beide plat in plaats van rechtop, maar hoe is dit zo gekomen?! Zouden deze kuilen toch met de vroeg 20e eeuwse ontginning samenhangen? Dan zijn ze wellicht van twee kanten in een kuil gestort of gegooid? Vreemd blijft het!