Plaggen

De 3 cm diameter gutsboor wordt gebruikt om fraaie (zij het smalle) inkijkjes te krijgen in de bodem.

20150526-220305.jpg
De donkergrijze laagjes in deze boor zijn vergane oude zoden (humeuze A-horizonten), die met een deel van de aanhangende grond (lichtgrijze laagjes; delen van E-horizonten) zijn gestoken in het landschap en daarna zijn gebruikt om een grafheuvel mee op te werpen.