Profieltekenen

We zijn aan de slag gegaan met het tekenen en beschrijven van profielen in werkput 28 vandaag. Een profiel schaven we af aan de rand van de opgravingsput, om zo de bodemopbouw gedurende de loop der tijd en eventuele bijzonderheden goed in beeld te krijgen. Vervolgens meten we precies in op een tekening hoe de verschillende grondlagen lopen, en of er bijvoorbeeld steentjes of stukjes ijzer in zitten. Als we vondsten doen wordt de precieze plek ook op zo een profieltekening ingetekend. Dit profiel laat voor ons duidelijk zien dat deze grond in de loop der tijd is verstoord door mensen, doordat er grondlagen in de bodem missen die normaliter zouden ontstaan zonder deze verstoring. Dit kan bijvoorbeeld komen door ploegen en akkerbouw. Door alles precies te tekenen en beschrijven kan je veel vastleggen aan informatie die met alleen een foto bijvoorbeeld verloren kan gaan. Voor ons studenten is het daarbij ook een goede oefening om te leren kijken en hoe de grond te interpreteren. Het was vandaag weer erg warm in de opgravingsput, maar met genoeg drinkwater en ook wel een beetje de blik op het naderende weekend, zijn we toch weer een stukje verder gekomen met het onderzoek naar wat er precies speelt in deze bodem.