Tumulus X

Helemaal aan de oostrand van ons onderzoeksgebied ligt de mogelijke grafheuvel “X”. Vandaag zijn er weer boringen gezet om te bepalen of er sprake is van een – op of aan – een Celtic field-wal gelegen grafheuvel.

De uitgelegde boring op de foto toont aan de basis een steenrijk pakket lemig keizand, waarop een pakket dekzand is afgezet. In de top ervan (rond 60 cm) ontwikkelde zich een kleine podzolbodem. Erboven bevind zich een grijs gemĂȘleerd pakket; waarschijnlijk het grafheuvel lichaam! Hopelijk is de grafheuvel met het erin aangetroffen houtskool te dateren!

20140615-222119.jpg