Vlekken – deel 3

Het profiel van werkput 9 dat ons al meerdere dagen geplaagd heeft door zijn opmerkelijke bodemopbouw, lijkt nu zijn geheimen schoorvoetend prijs te geven. Eerdere interpretatieve problemen lijken veroorzaakt door het feit dat hier soms wel drie oude oppervlakken in 1,5 meter diepte schuilgaan, maar ook doordat sommige (bodemkundig gezien cruciale) lagen die leken te onbreken nu blijken te zijn vergraven door grondsporen. Zowel een zegen als een vloek, want hoewel dit de interpretatie bemoeilijkt, betekent het ook dat we mogelijk sporen kunnen onderzoeken die bewijsbaar ouder zijn dande raatakkerwal. Zo kunnen beter inschatten wat de (maximale) ouderdom is van het raatakkerwalsysteem ter plaatse.

Bodemopbouw WP9

Drie oppervlakken en een grondspoor