Profieltekenen

We zijn aan de slag gegaan met het tekenen en beschrijven van profielen in werkput 28 vandaag. Een profiel schaven we af aan de rand van de opgravingsput, om zo de bodemopbouw gedurende de

More

Bodem in de bodem?!

   In de kuilen vlak bij de huisplattegrond tonen zich twee stukken haaks tegen elkaar gelegen podzolbodems! Ze liggen beide plat in plaats van rechtop, maar hoe is dit zo gekomen?! Zouden deze kuilen toch

More

Walsediment

Onze nieuwste werkput (25) is een smalle proefsleuf door enkele wallen.     In de sleuf viel direct de homogene grijze kleur van het vlak op! Er is hier – ondanks veelvuldig ploegen – dus nog walmateriaal

More

Staat er gekleurd op…

Onze studenten leren nog ouderwets profieltekeningen inkleuren, iets wat door de komst van de digitale fotografie een zeldzaamheid is geworden.    Toch is er nog wel wat voor te zeggen: je leert langer en beter kijken

More

Keileem…

In de allereerste sleuf maar gelijk even een verdiept stuk gegraven om de geologische opbouw beter te begrijpen.    Aan de basis van het profiel in werkput 23 te Westeinde is de rode keileem zichtbaar, die

More

Brandlaag, brandheuvel?

Bij het nemen van grondmonsters, viel op dat aan de top van de E-horizont van tumulus 27 toch een houtskool-bandje zichtbaar werd. Vermoedelijk is dit de randzone van de crematie brandstapel. In dat

More