Plaggen

De 3 cm diameter gutsboor wordt gebruikt om fraaie (zij het smalle) inkijkjes te krijgen in de bodem. De donkergrijze laagjes in deze boor zijn vergane oude zoden (humeuze A-horizonten), die met een deel van

More

Grafheuvel 45

De terrreinbeheerder wees ons op een grote grafheuvel die mogelijk ook ooit sterk verstoord was geraakt. Een gutsboring toont dat de heuvel vermoedelijk in twee fasen is

More

Ode aan de zode

We proberen de relatieve ouderdom van grafheuvelgroep en Celtic field te Westeinde vast te stellen. Daarbij gebruiken we de al oudtijds (door 19e eeuwse urnendelvers?) sterk verstoorde heuvels om de opbouw ervan te kunnen

More

Heuvelboring

Dit jaar proberen we met minimale verstoring toch wat meer te leren over de opbouw en ouderdom van de grafheuvels in het tumuliveld. Door met een smalle boor in de oude grafroverskuilen te boren, vinden

More

Smalle wal…

Door de smalste wal is een sleuf gegraven. Goed is te zien dat onder de wal een oude bodem doorloopt… Maar hoe oud is nu de wal? Helaas zitten er niet veel daterende scherven

More

Ploegkrassen in het veld

In het veld tonen zich de ploegsporen nu heel duidelijk als komvormige grijze vlekken, waarbij duidelijk is dat bovenkant van de ploegkrassen later weer is afgeploegd (de gele scherpe bovenkant). Het zijn dus evident

More

De diepte in…

In het zuidprofiel toch maar eens een 1.8 m diep gaatje gegraven om de bodemopbouw goed te kunnen beoordelen. Het lijkt erop dat de top van het profiel bestaat uit Dekzand uit het laat-Weichsel

More