Overal vlekken…

Vandaag alvast even het profiel van de werkput op de raatakkerwal nabij de grafheuvels schoongemaakt (geschaafd). Op verschillende diepten komen vlekkerige lagen voor, waarvan we nu nog niet voldoende begrijpen hoe ze zijn

More

Boren in het ven

Midden tussen de raatakkerwallen ligt een klein fraai ven met veenmos. We vroegen ons af of in dit ven veen gevormd zou kunnen zijn in de prehistorie, waardoor we pollen zouden kunnen onderzoeken van

More

De dikke Celtic field-wal

Het profiel op de dikst bewaard gebleven wallocatie toont aan de basis van het profiel een dikke grijze (veel houtskoolspikkels) band: is dit een anders (door het grondwater) bewaard gebleven deel van een opgeworpen

More

Wel wat in de wal..

Boring 8: Raatakkerwal

Deze week is ook gestart met de aanleg van een een profielput van 1 x 1 meter op de locatie waar de wal vermoedelijk het dikst bewaard is gebleven. Omdat het aanleggen van zo

More

Gaten in het gras

Vlakken en profielen

Deze week zijn er op het graslandperceel van Natuurmonumenten zeven grondboringen gezet en twee opgravingsputten aangelegd. In de opgravingsputten was te zien dat door herhaaldelijk ploegen een sterk gehomogeniseerde bouwvoor (teelaarde) is ontstaan, waarin

More

Profiel in wp1

Profiel

Het verdiepen van het vlak in werkput 1 is klaar, zodat nu ook de profielen (zijkanten) van de put goed zijn te bekijken…….er lijkt nu toch een laagje minder steenrijk zand tussen de bouwvoor

More