Hoogvlieger!

Vandaag kwamen Hans Haas en Ronny Huls (EcoReest) met hun drone langs. Met zo een hoogvlieger zijn prachtige beelden te maken van het vlak, de structuren en de site in zijn ruimere omgeving…            Take

More

Walsediment

Onze nieuwste werkput (25) is een smalle proefsleuf door enkele wallen.     In de sleuf viel direct de homogene grijze kleur van het vlak op! Er is hier – ondanks veelvuldig ploegen – dus nog walmateriaal

More

Ploegkras?!

In de raatakkerwal nabij Tumulus X lag een mogelijk ploegspoor. Vandaag is dit spoor doorsneden en het toonde zich als een 3 cm halfrond spoor.    Het betreft een door een eergetouw ingekraste groef in de

More

Ploegspoor?

Ploegen ,met een eergetouw (tollundman.dk)

In een van de putten in de raatakkerwal nabij Tumulus X, is een dunne grijze band te zien (op de foto geaccentueerd met rode lijnen). Zou het een ploegspoor van een eergetouw kunnen betreffen?

More

Geofysisch onderzoek

Collega’s van het Groningen Instituut voor Archeologie waren zo aardig om voor ons geofysisch onderzoek uit te voeren op het perceel dat we volgende week met proefsleuven gaan onderzoeken. Het instrument dat ze gebruiken meet

More