Brandlaag, brandheuvel?

Bij het nemen van grondmonsters, viel op dat aan de top van de E-horizont van tumulus 27 toch een houtskool-bandje zichtbaar werd. Vermoedelijk is dit de randzone van de crematie brandstapel. In dat

More

Tumulus X

Vandaag is een nieuwe werkput gestart op tumulus X, die ver oostelijk van de overige heuvels is gelegen. Opvallend is dat de oorspronkelijke bodem nabij de heuvel sterk daalt. Lag er oorspronkelijk een greppel

More

Plaggen

De 3 cm diameter gutsboor wordt gebruikt om fraaie (zij het smalle) inkijkjes te krijgen in de bodem. De donkergrijze laagjes in deze boor zijn vergane oude zoden (humeuze A-horizonten), die met een deel van

More

Grafheuvel 45

De terrreinbeheerder wees ons op een grote grafheuvel die mogelijk ook ooit sterk verstoord was geraakt. Een gutsboring toont dat de heuvel vermoedelijk in twee fasen is

More

Ode aan de zode

We proberen de relatieve ouderdom van grafheuvelgroep en Celtic field te Westeinde vast te stellen. Daarbij gebruiken we de al oudtijds (door 19e eeuwse urnendelvers?) sterk verstoorde heuvels om de opbouw ervan te kunnen

More

Heuvelboring

Dit jaar proberen we met minimale verstoring toch wat meer te leren over de opbouw en ouderdom van de grafheuvels in het tumuliveld. Door met een smalle boor in de oude grafroverskuilen te boren, vinden

More