Krassen of wortels?

In de werkput in het veld lijken verschillende niveaus van ploegsporen voor te komen. Lastig is echter dat ook sporen van rechte wortels zichtbaar zijn….die zijn echter dunner en bruiner. De brede zones

More

Ploegen door de wal…

Een van onze onderzoekers heeft er een neusje voor: in iedere werkput waar zij staat komt ze ploegsporen tegen. In werkput 9, een kruispunt van raatakkerwallen, komen we weer de typische ploegsporen met een uitgeloogde

More

Karren over de Strabregtse heide

In een put gegraven om een raatakkerveld te bestuderen werd opeens een vage baan zichtbaar. Uiteraard is iedereen erg gespitst op ploegsporen, maar hier lijkt een interpretatie als karrenspoor waarschijnlijker. Het spoor is direct

More

Schaduwwerk

In een van de walputten zijn veel ploegsporen zichtbaar, maar omdat het zo heet is (meer dan 28 graden), drogen de ondiepe sporen veel te snel uit. We proberen dan ook om veel schaduw

More

Ploegspoor

Vorig jaar zagen we in werkput 4 een mogelijk ploegspoor van een eergetouw uit de ijzertijd. Vandaag hebben we een aansluitend stuk opgegraven en ja hoor: ook daar loopt het grijze spoor dwars door

More

Altijd prijs?

Toen we even snel een kuil wilden graven voor het vullen van de watertanks, zat er een grondspoor in de wand! Blijkbaar zit de archeologie overal! Het grondspoor lijkt een ploegfase te vertegenwoordigen die waarschijnlijk

More

Karren door de palen?

In werkput 11 werden enkele mogelijke karresporen onderzocht: hierbij was te zien dat karresporen door een ouder, lichtgrijs (paal)spoor heen zijn gereden. Zou het spoor wellicht uit de ijzertijd

More

Couperen

In werkput 10 zijn tot nu toe drie coupes gezet (sporen onderzocht). Twee van de drie blijken goede paalsporen te zijn, en slechts 1 vlek is een ondiep reikende verkleuring ontstaan door een vergane

More

Geschep onder de heuvel?

Aan de basis van grafheuvel zijn enkele vlekken zichtbaar: een grijze ronde vlek die de mogelijke locatie van een paalspoor aangeeft, maar ook enkele meer grillige halfronde vlekken. Deze laatstgenoemde sporen zouden spitsporen of

More

Sporen opgespoord

In de werkput aangelegd in een raatakkerveldje is vandaag het eerste spoor onderzocht: hierbij wordt een kuil gegraven tot de helft van de verkleuring (‘couperen’, vergelijk het Franse woord ‘coupĂ©’; (af)snijden), zodat de vorm,

More