Vondstarm…

Er zitten vrijwel geen vondsten in de paalkuilen van het huis. Dit strookt met de lage spoordichtheid: het feit dat vrijwel alle paalsporen tot dit erf behoorde, betekent dat er simpelweg geen andere (of

More

Meerfasigheid

De grote spieker nabij het huis is een aantal maal herbouwd. In deze coupe is linksonderin een oudere fase te zien, die wordt doorsneden door een veel zwaarder uitgevoerde paal (rechts). Deze paal had

More

Voorraadkuil

Spoor 87 in werkput 23 is een bijzondere kuil: hij is diep, heeft een vlakke bodem (op een iets minder diep deel na) en toont 2 opvullagen (vullingen).    Dit soort doorsnedes kennen we van voorraadkuilen

More

Couperen

Vandaag zijn we echt fanatiek gestart met het onderzoeken van de vlekken (grondsporen) die op kuilen en palen uit de prehistorie kunnen wijzen. Hierbij wordt een vlek in het zand voorzichtig half weggegraven, zodat

More