Wirwar

Ter plaatse van de huisplattegrond schaven we heel voorzichtig en leggen we de locatie van alle vondsten en sporen op de vlaktekening vast (schaal 1:50). Een heel gekriemel met zo veel gegevens…   

More

Huisplaats

Hoek van een huisplattegrond in WP24

In de sporenconcentratie van WP24 is een huisplattegrond herkenbaar. Mogelijk betreft het een drieschepig gebouw met een wandgreppel, maar er is nog te weinig van bekend om tot een nadere typering en datering te

More