Zichtbaarheid

Aanleg van een werkput (foto: Olga de Lange, Natuurmonumenten)

Hoewel het dragen van een veiligheidshesje in het bos altijd handig is voor de onderlinge zichtbaarheid en herkenbaarheid voor passanten, is het dragen ervan als er een graafmachine is nog belangrijker. Omdat archeologen met

More

Spoorzoeken in Wp23

   Vandaag zijn er foto’s gemaakt en sporen gedetermineerd in werkput 23. Hier gingen de studenten even goed voor zitten. Op de foto wordt uitgelegd hoe je een spoor kan beschrijven.     Ook is er vandaag een

More

Slotacte

Vandaag was alweer de laatste dag van het veldwerk te Westeinde. De studenten hebben veel geleerd en we hebben veel gegevens verzameld om uit te werken. Vandaag resteerde nog twee klussen: de keten leegruimen en

More

Het spoor bijster..

Tussen de grafheuvels zijn al veel sporen herkend. Maar soms wordt er iets aangekrast dat bij opschaven niet meer terug is te vinden…meestal betreffen dit plekken waar de A-horizont net dankzij microreliëf wat dieper

More

Splitsen

Hoewel de meeste studenten buiten werken, moet er ook af en toe een aantal studenten binnen zitten in de keet en vondstverwerking te doen. De schone vondsten worden bekeken, gewogen, geteld en zo mogelijk al

More

Spoorbeschrijven

Over de tekentafel gebogen denken de studenten na over de beschrijving van de grondsporen: welke paalkuilen lijken op elkaar en zouden tot 1 structuur (gebouw) kunnen worden

More

Veldtocht

De dag begint altijd met een grote groep studenten die alle benodigde spullen door het bos naar de opgravingslocaties sjouwen. Dan laat je het wel uit je hoofd om belangrijke spullen te

More