Extra gaten en sleuven

Omdat het veldputje met de ploegsporen zo bijzonder is, maken we nog wat extra kijkgaten en verbinden het geheel met een profielsleuf… Zo kunnen we goed het verschil zien met de walopbouw van de

More

Alles inmeten

De collega’s van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die met ons samen dit project doen komen vandaag nog een keer alle nieuwe of uitgebreide putten met een precieze GPS (RTK) inmeten. Zo

More

Slak of oer?

Mogelijk slak- of oerfragment

In een van de smalle wallen werd dit zware poreuze brok aangetroffen. In de holtes groeien wortels van het lokaal groeiende pijpenstrootje. Het zou een brok ijzeroer kunnen zijn, of zelfs een brok van

More

Beker of bakje

Randscherf van klein bekertje

Uit het walkruispunt komt weer een mooie randscherf! Het vormde ooit de bovenrand van een klein bakje of bekertje. De randdiameter is ca. 13 diameter en het baksel lijkt op

More

Grondradar

Gister kwam de werkgroep WIMA (Innovatieve Meettechnieken Archeologie) van de AVKP-AWN langs om eens te zien wat grondradaronderzoek van Celtic fields voor een potentie heeft… Met hun high-tech apparatuur wordt niet alleen de bodemopbouw

More

Waterkuil?

Midden in een van de raatakkerveldjes, op een plek waar het maaiveld van nature lager ligt, is een depressie zichtbaar….de twee onderzoekers op deze foto zijn nauwelijks zichtbaar omdat het daar zo veel lager

More

Goed gewassen

In de avond worden de diverse vondsten gewassen, zodat duidelijk wordt wat scherven, houtskool en stenen zijn. Nu ligt alles te drogen, morgen wordt het uitgesorteerd (‘gesplitst’) en van nieuwe kaartjes

More

Romeinse scherf!?

Bandoor van Romeinse Kruik

In een van de wallen werd op 40 cm diep opeens een opmerkelijke scherf geborgen: een oor van een Romeinse kruik! Zou er een kuil ooit zijn gegraven in de Romeinse tijd waar deze bij

More

De fik erin!?

Op sommige plaatsen is direct onder maaiveld veel houtskool te vinden. Dit is mogelijk te relateren aan heidebrandcultuur; hierbij wordt de heide in stand gehouden door deze periodiek bewust in brand te

More

Taart!

Staatsbosbeheer is jarig en Jap was zo vriendelijk om niet alleen zijn veldkennis maar ook zijn traktatie met ons te

More