Monsters

Niet alle data die we verzamelen zijn scherven of vuurstenen: op deze foto is een student net klaar met het nemen van bulk (algemene) monsters. Dat zijn zakken grond van 3-5 liter die op de

More

Vlekken (deel 2)

Het gisteren onduidelijke profiel is vandaag verder verdiept en opgeschoond: het lijkt er nu op dat er wellicht een oude bodem begraven is geraakt onder de Celtic fieldwal. Het bodemtype verbaast ons dan wel

More

Hozen na hoosbuien

Door de heftige regen en de slecht doorlatende lemige keizand-laag in de ondergrond, zijn veel werkputten vol water gelopen….voordat er gewerkt kan worden moeten deze eerst leeggehoosd worden met

More

Kleuren en tekenen

De profielen van de werkputten worden niet alleen op millimeterpapier precies op schaal (1:10) getekend, maar ook ouderwetsch met kleurpotloden getekend. Door de vele lagen is soms een kleurentekening duidelijker te lezen dan de

More

Lijnen in het woud

Om de zichtbaarheid van de wallen te verbeteren, hebben de studenten vandaag in het bos (tijdelijke) roodwitte linten over de toppen van de wallen aangebracht. Zo wordt het herkennen van de wal waarin de

More