Overal monsters!

Van een groot deel van de grondsporen van het huis worden grondmonsters genomen. Normaliter worden die genomen nádat een spoor is gecoupeerd, maar we vinden dit er bijzonder genoeg om voor komende generaties deels

More

Couperen

Vandaag zijn we echt fanatiek gestart met het onderzoeken van de vlekken (grondsporen) die op kuilen en palen uit de prehistorie kunnen wijzen. Hierbij wordt een vlek in het zand voorzichtig half weggegraven, zodat

More

Kee-lou & Han

Vandaag kwamen wat familieleden meehelpen. Kee-lou komt al heel wat opgravingen langs bij mij en hoefde ik dus weinig uit te leggen. Samen met Han kon ze gelijk aan de slag!        Uiteraard vonden ze –

More

Waterballet

Dat keileem slecht vocht doorlaat bleek maar weer eens toen het de hele dag regende: de putten werden door grote plassen water overgenomen, en buiten de putten veranderd alles in een grote modderzooi. Precies

More

Wirwar

Ter plaatse van de huisplattegrond schaven we heel voorzichtig en leggen we de locatie van alle vondsten en sporen op de vlaktekening vast (schaal 1:50). Een heel gekriemel met zo veel gegevens…   

More

Snoeischaar 

   In het bosgebied is de bodem zo sterk doorworteld dat de snoeischaar broodnodig is om mooi leesbare profielen te krijgen. Dan is het natuurlijk jammer als deze het begeeft…    Gelukkig hebben de studenten een groot

More

Werk genoeg…

We staan met bijna 20 man op de vindplaats, maar zeker als de graafmachine er is komen we nog handen te kort: Mensen schaven zodat de sporen goed te zien zijn, er moet metaaldetectie

More

Tekenwerk

Alle grondsporen die we herkennen worden aangekrast en van een wit plastic kaartje met hun spoornummer voorzien. Daarna worden ze handmatig op een overzichtstekening gezet. Deze tekening biedt een overzicht van de sporen in

More

Sporenbrij -> archeologen blij

Sporenconcentratie in WP24, zuiddeel

In het zuiden van Werkput 24, op een iets hoger deel (bovenop de raatakkerwal), kwamen opeens veel kleinere en grotere paalsporen naar boven. Er is direkt al een spieker (agrarisch vierpalig opslaggebouwtje) herkenbaar en

More