Collectie bekijken

Vandaag kwam de vrijetijds-archeologe – die de vindplaats met het ijzertijderf al j├íren eerder dan wij had ontdekt –  langs met haar indrukwekkende collectie aan vondsten van dat perceel…Prachtige scherven en fraaie kralen uit

More

Lappenschale?

Vandaag het ruwe scherfje van gisteren maar eens beter bekeken: het blijken nauwe richels met kleine nagelindrukken te zijn…   Zulke patronen kennen we goed van een vaatwerkvorm uit de Late Bronstijd tot Midden IJzertijd (900-500

More

Naspoelen…

Als de studenten al weer naar huis zijn, gaat het werk voor de staf nog door…De botanische monsters die al in het veld in stilstaand water gezeefd zijn, worden op het instituut nogmaals onder

More

Splitsen

Hoewel de meeste studenten buiten werken, moet er ook af en toe een aantal studenten binnen zitten in de keet en vondstverwerking te doen. De schone vondsten worden bekeken, gewogen, geteld en zo mogelijk al

More

Magering

Magering is de term die archeologen gebruiken om aan te geven dat er zaken (zoals stro, zand, stenen of potgruis) aan de klei werd toegevoegd waarvan het vaatwerk werd gemaakt. Hierdoor verbeterde de vormbaarheid

More

Zaadjes

In het veld worden grondmonsters gezeefd en met de microscoop onderzocht. Niet alle zaden zijn echter oud…de melde links is recent, het perzikkruid rechts is echter wel verbrand. Dat hoeft nog niet te betekenen

More