Houtskoolspoor

In een uitbreiding van werkput 24 kwamen een aantal paalsporen te voorschijn die meermaals zijn vernieuwd. Zouden de palen in de natte grond soms te snel verrotten?!

  
Wellicht wel, want in de jongste fase komen paalkernen voor waarin zich een dunne houtskoolband toont: dit is het overblijfsel van palen die preventief werden aangekoold om rotting te vertragen. Zodra de paal verrotte of werd uitgetrokken, bleef de vorm van de onderzijde van de paal bewaard als een houtskoolspoor in de bodem: bijzonder!