Geschep onder de heuvel?

20140610-231520.jpg

Aan de basis van grafheuvel zijn enkele vlekken zichtbaar: een grijze ronde vlek die de mogelijke locatie van een paalspoor aangeeft, maar ook enkele meer grillige halfronde vlekken. Deze laatstgenoemde sporen zouden spitsporen of ‘schepsteken’ kunnen zijn: plaatsen waar een schep in de prehistorie twee grondlagen doorspitte en vermengde. Wellicht werd de locatie van de grafheuvel eerst afgeplagd en zijn dit sporen daarvan?