Huisplaats

In de sporenconcentratie van WP24 is een huisplattegrond herkenbaar. Mogelijk betreft het een drieschepig gebouw met een wandgreppel, maar er is nog te weinig van bekend om tot een nadere typering en datering te komen. Twee grotere paalsporen waren mogelijk dakdragende stijlen die een gebintstructuur droegen, waarover de daksporen liepen. Van opgaand hout en de materialen waarmee het dak ooit gedekt was, is helaas nooit iets bewaard gebleven…

Hoek van een huisplattegrond in WP24

Hoek van een huisplattegrond in WP24