Meerfasigheid

De grote spieker nabij het huis is een aantal maal herbouwd. In deze coupe is linksonderin een oudere fase te zien, die wordt doorsneden door een veel zwaarder uitgevoerde paal (rechts). Deze paal had een platte onderzijde voor extra stabiliteit en was aan de zijkanten aangekoold om snelle verrotting tegen te gaan…