Waterput

Tot groot genoegen van de studenten zit in het zuidelijkste deel van WP24 een grote vlek in het profiel. Vermoedelijk is een waterput of waterkuil, die op basis van zijn vulling uit de late prehistorie (mogelijk de ijzertijd) of de inheems-Romeinse periode zou kunnen dateren.

Waterput of waterkuil?

Waterput of waterkuil?


In het vlak is de ingraving zichtbaar die gedaan is om een putconstructie (veelal een gespleten en uitgeholde boomstam of een houten vakwerkconstructie) te kunnen plaatsen, als een nazak die ontstaan is doordat de grond in de in onbruik geraakte waterput nog wat inzakte.