Vondstarm…

Er zitten vrijwel geen vondsten in de paalkuilen van het huis. Dit strookt met de lage spoordichtheid: het feit dat vrijwel alle paalsporen tot dit erf behoorde, betekent dat er simpelweg geen andere (of

More

Meerfasigheid

De grote spieker nabij het huis is een aantal maal herbouwd. In deze coupe is linksonderin een oudere fase te zien, die wordt doorsneden door een veel zwaarder uitgevoerde paal (rechts). Deze paal had

More

Stuck in the middle…

Ondanks dat de Gemeente Westerveld zo attent was om in week twee de diep ingesleten sporen van het zandpad naar de site te egaliseren, blijven er her en der zachte plekken.    Gelukkig hebben studenten een

More

Voorraadkuil

Spoor 87 in werkput 23 is een bijzondere kuil: hij is diep, heeft een vlakke bodem (op een iets minder diep deel na) en toont 2 opvullagen (vullingen).    Dit soort doorsnedes kennen we van voorraadkuilen

More

Couperen

Vandaag zijn we echt fanatiek gestart met het onderzoeken van de vlekken (grondsporen) die op kuilen en palen uit de prehistorie kunnen wijzen. Hierbij wordt een vlek in het zand voorzichtig half weggegraven, zodat

More

Hoogvlieger!

Vandaag kwamen Hans Haas en Ronny Huls (EcoReest) met hun drone langs. Met zo een hoogvlieger zijn prachtige beelden te maken van het vlak, de structuren en de site in zijn ruimere omgeving…            Take

More

Kee-lou & Han

Vandaag kwamen wat familieleden meehelpen. Kee-lou komt al heel wat opgravingen langs bij mij en hoefde ik dus weinig uit te leggen. Samen met Han kon ze gelijk aan de slag!        Uiteraard vonden ze –

More