Geofysisch onderzoek

Collega’s van het Groningen Instituut voor Archeologie waren zo aardig om voor ons geofysisch onderzoek uit te voeren op het perceel dat we volgende week met proefsleuven gaan onderzoeken.

Het instrument dat ze gebruiken meet minieme afwijkingen in het aardmagnetisch veld. Zo zijn metalen voorwerpen, leidingen maar ook soms ijzerrijke grondsporen te detecteren tot een meter diep in de bodem!

Hierbij moet wel precies langs lijnen door het veld worden gelopen. Ook mag de onderzoeker niets van ijzer aan zijn kleding hebben (ritsen, sieraden, oogjes rond schoenveters…). Zó gevoelig is het meetinstrument. Ik ben benieuwd naar de uitkomst!