Pers

Bij deze opgraving proberen we iedereen op de hoogte te houden van de resultaten middels het weblog dat u nu leest. Leuk om te zien vandaag was dat het gezamelijke persbericht direct door diverse partijen enthousiast werd ontvangen. Terwijl we nog slechts bezig waren met een terreininspectie werden we al gebeld door het Dagblad van het Noorden, RTV Drenthe en werd via diverse kanalen om meer informatie gevraagd….

Voor de meest recente opgravingsresultaten is het weblog de snelste plek (raatakker.nl/nieuws), voor meer achtergrondinformatie is er een overzicht met verschillende te downloaden publicaties (publicaties)

Pers

De informatievoorziening loopt…