Snoeischaar 

  
In het bosgebied is de bodem zo sterk doorworteld dat de snoeischaar broodnodig is om mooi leesbare profielen te krijgen. Dan is het natuurlijk jammer als deze het begeeft…

  
Gelukkig hebben de studenten een groot probleemoplossend vermogen!