Voorbereiding: grafheuvels tellen

20140503-140218.jpg

Archeologisch veldwerk begint zelden in het veld. Voorafgaand aan gravend onderzoek is altijd een fase van intensief bureauonderzoek.

Wat is er al bekend aan vondsten uit het gebied? Is er al eerder gegraven?

Hier ligt de tekening van de grafheuvelrestauratie (1998) van het Noormansveld op het bureau. Destijds werden 46 tumuli (grafheuvels) herkend en ingemeten, op basis van actuele hoogtekaarten zouden er wel eens 16 heuvels meer aanwezig kunnen zijn…een spannend vooruitzicht !

Tijdens het veldwerk wordt het zaak om vast te stellen wat wel en geen heuvels zijn, zonder de daarin aanwezige graven al te erg te verstoren.