Spoorzoeken (2)

Het weer opengraven van de oude put – maar met name het uitbreiden van de oude werkput – heeft al weer een paar paalsporen opgeleverd! Morgen gaan we nog meer opgraven om te onderzoeken of de palen deel uitmaakten van een structuur…

20150519-215414.jpg
De paalsporen zijn vlekkerig van vulling en tekenen zich vrij scherp af…zouden ze middeleeuws van ouderdom zijn?