Magering

Magering is de term die archeologen gebruiken om aan te geven dat er zaken (zoals stro, zand, stenen of potgruis) aan de klei werd toegevoegd waarvan het vaatwerk werd gemaakt. Hierdoor verbeterde de vormbaarheid

More

Scherven uit de kruising

Uit een allerlaatste werkput op het kruispunt van twee wallen komt relatief veel aardewerk, waaronder dit met steengruis gemagerde randje. Mogelijk dateert het randje uit de late bronstijd of de vroege ijzertijd (ca 1100-600 v.

More

Kamstreek

Kamstreek

Uit het kruispunt van de raatakkerwallen kwam vandaag deze fraai met “kamstreken” (groeflijnen gemaakt met een getande (kam-achtige) spatel) versierde scherf aan het licht. Met name in de midden-ijzertijd en in de Vroeg-Romeinse periode was

More

Randscherf

Randscherf ijzertijdpotje

Bij het aanleggen van een put op de karresporen in het zuidwesten van het onderzoeksgebied (WP11) werd ook veel ijzertijd aardewerk aangetroffen. Het hier afgebeelde scherfje is te klein om met grote betrouwbaarheid tot

More

Kamstreek

Uit de werkput die we hebben gegraven om ook in de buurt van de grafheuvels de raatakkerwal te bestuderen, is deze fraaie scherf te voorschijn gekomen! Voordat de pot de oven in ging om deze

More

Grof vaatwerk?

Vandaag kwam uit werkput 3 (de Celtic field-wal) op ca. 45 cm diepte een fraaie scherf die van een richel (stafband) versierd met vingertopindrukken was voorzien. Dit soort scherven kennen we met name uit de

More