Plaggen

De 3 cm diameter gutsboor wordt gebruikt om fraaie (zij het smalle) inkijkjes te krijgen in de bodem. De donkergrijze laagjes in deze boor zijn vergane oude zoden (humeuze A-horizonten), die met een deel van

More

Gutsen in de grond

Een gutsboring (3 cm diameter) in de wal van het Celtic field Westeinde- Noormansveld

Een snelle manier om de bodemopbouw in beeld te krijgen is middels grondboringen. Een gutsboor lijkt op de appelboor waarmee een klokhuis uit een appel wordt gehaald, alleen dan 1.20 m lang en 3

More