Ode aan de zode

We proberen de relatieve ouderdom van grafheuvelgroep en Celtic field te Westeinde vast te stellen. Daarbij gebruiken we de al oudtijds (door 19e eeuwse urnendelvers?) sterk verstoorde heuvels om de opbouw ervan te kunnen

More

Smalle wal…

Door de smalste wal is een sleuf gegraven. Goed is te zien dat onder de wal een oude bodem doorloopt… Maar hoe oud is nu de wal? Helaas zitten er niet veel daterende scherven

More

Ploegkrassen in het veld

In het veld tonen zich de ploegsporen nu heel duidelijk als komvormige grijze vlekken, waarbij duidelijk is dat bovenkant van de ploegkrassen later weer is afgeploegd (de gele scherpe bovenkant). Het zijn dus evident

More

De diepte in…

In het zuidprofiel toch maar eens een 1.8 m diep gaatje gegraven om de bodemopbouw goed te kunnen beoordelen. Het lijkt erop dat de top van het profiel bestaat uit Dekzand uit het laat-Weichsel

More

Profielen rondom

Als de vlakaanleg voltooid is, maken we de zijkanten van de gegraven kuilen (de profielen) rondom ‘leesbaar’ door ze recht en schoon af te schaven. Deze onderzoeker laat even zien in zijn put hoe

More

Veen of ven?

Er is maar 1 manier om te bepalen of iets een ondiep vennetje of een diep meertje is: een grondboring zetten in de bodem onder het water. Deze collega is zo stoer om het

More

Velden in de boor

We gaan niet alleen graven in de wallen, ook de oudtijdse velden gaan we onderzoeken. Voordat we een werkput aanleggen, kijken we met een smalle grondboring (guts) naar de bodemopbouw. In deze boor is duidelijk

More

Boren in het ven

Midden tussen de raatakkerwallen ligt een klein fraai ven met veenmos. We vroegen ons af of in dit ven veen gevormd zou kunnen zijn in de prehistorie, waardoor we pollen zouden kunnen onderzoeken van

More

De dikke Celtic field-wal

Het profiel op de dikst bewaard gebleven wallocatie toont aan de basis van het profiel een dikke grijze (veel houtskoolspikkels) band: is dit een anders (door het grondwater) bewaard gebleven deel van een opgeworpen

More

Wel wat in de wal..

Boring 8: Raatakkerwal

Deze week is ook gestart met de aanleg van een een profielput van 1 x 1 meter op de locatie waar de wal vermoedelijk het dikst bewaard is gebleven. Omdat het aanleggen van zo

More