Wel wat in de wal..

Boring 8: Raatakkerwal

Deze week is ook gestart met de aanleg van een een profielput van 1 x 1 meter op de locatie waar de wal vermoedelijk het dikst bewaard is gebleven. Omdat het aanleggen van zo

More