Brandlaag, brandheuvel?

Bij het nemen van grondmonsters, viel op dat aan de top van de E-horizont van tumulus 27 toch een houtskool-bandje zichtbaar werd. Vermoedelijk is dit de randzone van de crematie brandstapel. In dat

More

Tumulus X

Vandaag is een nieuwe werkput gestart op tumulus X, die ver oostelijk van de overige heuvels is gelegen. Opvallend is dat de oorspronkelijke bodem nabij de heuvel sterk daalt. Lag er oorspronkelijk een greppel

More

Grafheuvel 45

De terrreinbeheerder wees ons op een grote grafheuvel die mogelijk ook ooit sterk verstoord was geraakt. Een gutsboring toont dat de heuvel vermoedelijk in twee fasen is

More

Ode aan de zode

We proberen de relatieve ouderdom van grafheuvelgroep en Celtic field te Westeinde vast te stellen. Daarbij gebruiken we de al oudtijds (door 19e eeuwse urnendelvers?) sterk verstoorde heuvels om de opbouw ervan te kunnen

More

Kip en ei (deel 2)

We bleven maar twijfelen of we de profielen van werkput 6, waarin de relatie tussen grafheuvel en raatakkerwal zichtbaar zou kunnen zijn, goed hadden begrepen. Uiteindelijk hadden we maar liefst drie extra kijkgaten (waaronder

More

Tumulus X

Helemaal aan de oostrand van ons onderzoeksgebied ligt de mogelijke grafheuvel “X”. Vandaag zijn er weer boringen gezet om te bepalen of er sprake is van een – op of aan – een Celtic

More

Geschep onder de heuvel?

Aan de basis van grafheuvel zijn enkele vlekken zichtbaar: een grijze ronde vlek die de mogelijke locatie van een paalspoor aangeeft, maar ook enkele meer grillige halfronde vlekken. Deze laatstgenoemde sporen zouden spitsporen of

More

Grafheuvel

Het noordprofiel van de werkput op de grafheuvel toont dat de lagen in de richting van het grafheuvelcentrum dikker worden. Aan de basis van dit pakket is een donkergrijze band met veel en groot

More