Karren door de palen?

In werkput 11 werden enkele mogelijke karresporen onderzocht: hierbij was te zien dat karresporen door een ouder, lichtgrijs (paal)spoor heen zijn gereden. Zou het spoor wellicht uit de ijzertijd

More

Geschep onder de heuvel?

Aan de basis van grafheuvel zijn enkele vlekken zichtbaar: een grijze ronde vlek die de mogelijke locatie van een paalspoor aangeeft, maar ook enkele meer grillige halfronde vlekken. Deze laatstgenoemde sporen zouden spitsporen of

More

Sporen opgespoord

In de werkput aangelegd in een raatakkerveldje is vandaag het eerste spoor onderzocht: hierbij wordt een kuil gegraven tot de helft van de verkleuring (‘couperen’, vergelijk het Franse woord ‘coupĂ©’; (af)snijden), zodat de vorm,

More

Paalsporen in het grafveld

Bij het verdiepen van werkput 5 kwamen opeens meerdere paalsporen te voorschijn! Maar goed dat we gewacht hebben op droger weer… Waar de sporen deel van hebben uitgemaakt en hoe oud ze zijn is

More

Vlekken in het vlak

Een vlak met vlekken

In aanvulling op de vele vragen die we hebben over de raatakkers, willen we ook graag wat meer weten over het landgebruik van het tumuliveld (de grafheuvelgroep). Daarom hebben we een klein vlak opgeschaafd

More