Pluimgierst

Pluimgierst

Uit de Westeinder akker komt een vierde belangrijk nutsgewas: pluimgierst! De kleine verbrand korrel was ooit witgeel van kleur en hing met vele andere korrels in de pluimige aar van de pluimgierst plant.

More

Gutsen in de grond

Een gutsboring (3 cm diameter) in de wal van het Celtic field Westeinde- Noormansveld

Een snelle manier om de bodemopbouw in beeld te krijgen is middels grondboringen. Een gutsboor lijkt op de appelboor waarmee een klokhuis uit een appel wordt gehaald, alleen dan 1.20 m lang en 3

More

Voorbereiding: grafheuvels tellen

Archeologisch veldwerk begint zelden in het veld. Voorafgaand aan gravend onderzoek is altijd een fase van intensief bureauonderzoek. Wat is er al bekend aan vondsten uit het gebied? Is er al eerder gegraven? Hier ligt de

More