Weer dicht

We laten het terrein achter zoals we het aantroffen: als de werkputten goed zijn dichtgemaakt, zijn ze weer vrijwel onzichtbaar in het

More

Slotacte

Vandaag was alweer de laatste dag van het veldwerk te Westeinde. De studenten hebben veel geleerd en we hebben veel gegevens verzameld om uit te werken. Vandaag resteerde nog twee klussen: de keten leegruimen en

More

#faal

Het blijft een leeropgraving, dus er gaat ook wel eens wat mis. Hier liet een student een krat met vondsten kantelen. Gelukkig waren op 1 na alle vondsten (doordat ze nog in, of direct

More

Het spoor bijster..

Tussen de grafheuvels zijn al veel sporen herkend. Maar soms wordt er iets aangekrast dat bij opschaven niet meer terug is te vinden…meestal betreffen dit plekken waar de A-horizont net dankzij microreliëf wat dieper

More

Spoorbeschrijven

Over de tekentafel gebogen denken de studenten na over de beschrijving van de grondsporen: welke paalkuilen lijken op elkaar en zouden tot 1 structuur (gebouw) kunnen worden

More

Veldtocht

De dag begint altijd met een grote groep studenten die alle benodigde spullen door het bos naar de opgravingslocaties sjouwen. Dan laat je het wel uit je hoofd om belangrijke spullen te

More