Profielen rondom

Als de vlakaanleg voltooid is, maken we de zijkanten van de gegraven kuilen (de profielen) rondom ‘leesbaar’ door ze recht en schoon af te schaven. Deze onderzoeker laat even zien in zijn put hoe

More

Waterkuil?

Midden in een van de raatakkerveldjes, op een plek waar het maaiveld van nature lager ligt, is een depressie zichtbaar….de twee onderzoekers op deze foto zijn nauwelijks zichtbaar omdat het daar zo veel lager

More

IJs

Vandaag 2x ijs …Willem was zo attent om in de hitte van de middag ijs voor het team te brengen ….een welkome verkoeling (dank!). Ook later op die dag bleef het heet en broeierig

More

Ploegen door de wal…

Een van onze onderzoekers heeft er een neusje voor: in iedere werkput waar zij staat komt ze ploegsporen tegen. In werkput 9, een kruispunt van raatakkerwallen, komen we weer de typische ploegsporen met een uitgeloogde

More

De fik erin!?

Op sommige plaatsen is direct onder maaiveld veel houtskool te vinden. Dit is mogelijk te relateren aan heidebrandcultuur; hierbij wordt de heide in stand gehouden door deze periodiek bewust in brand te

More

Regendag

Voordat er weer een periode met (te) veel zon aanbreekt, was vandaag een dag met soms felle regen. Gelukkig weerde ieder zich kranig en was er gewoon door te werken….maar leuk is

More

Taart!

Staatsbosbeheer is jarig en Jap was zo vriendelijk om niet alleen zijn veldkennis maar ook zijn traktatie met ons te

More

Schaduwwerk

In een van de walputten zijn veel ploegsporen zichtbaar, maar omdat het zo heet is (meer dan 28 graden), drogen de ondiepe sporen veel te snel uit. We proberen dan ook om veel schaduw

More

Ploegspoor

Vorig jaar zagen we in werkput 4 een mogelijk ploegspoor van een eergetouw uit de ijzertijd. Vandaag hebben we een aansluitend stuk opgegraven en ja hoor: ook daar loopt het grijze spoor dwars door

More