Hozen na hoosbuien

Door de heftige regen en de slecht doorlatende lemige keizand-laag in de ondergrond, zijn veel werkputten vol water gelopen….voordat er gewerkt kan worden moeten deze eerst leeggehoosd worden met

More

Sporen van karren

In werkput 8 beginnen zich de karrensporen duidelijk af te tekenen: een opmeting van de breedte wijst erop dat de karren de breedte aanhielden van ‘Hollands spoor’ (1.21 m). Gek genoeg werd er ook

More

Nattigheid

Door de voortdurende regen en de ondiepe keileem is de site (vindplaats) op veel plaatsen erg drassig – en veel putten zijn onder water gelopen… Dan maar wat zeefwerk uitvoeren (water genoeg!) en vondstverwerking

More

Ook dat is veldwerk…

Niet iedereen gaat elke dag met de schep het veld in…iedere boring die we zetten en proefput die we graven levert bergen documentatie en soms vele vondstnummers op. Soms blijven er dus mensen bij de

More

Gaten in het gras

Vlakken en profielen

Deze week zijn er op het graslandperceel van Natuurmonumenten zeven grondboringen gezet en twee opgravingsputten aangelegd. In de opgravingsputten was te zien dat door herhaaldelijk ploegen een sterk gehomogeniseerde bouwvoor (teelaarde) is ontstaan, waarin

More

Profiel in wp1

Profiel

Het verdiepen van het vlak in werkput 1 is klaar, zodat nu ook de profielen (zijkanten) van de put goed zijn te bekijken…….er lijkt nu toch een laagje minder steenrijk zand tussen de bouwvoor

More

Lijnen in het woud

Om de zichtbaarheid van de wallen te verbeteren, hebben de studenten vandaag in het bos (tijdelijke) roodwitte linten over de toppen van de wallen aangebracht. Zo wordt het herkennen van de wal waarin de

More

Saale onder de ploeg

In werkput 1 zijn duidelijk de recente ploegsporen te herkennen die het reliƫf van de wallen zo sterk verminderd hebben. Opvallend was dat direct aan maaiveld al kleinere zwerfstenen en onbewerkt vuursteen voorkwamen. Deze

More

De eerste put

Vandaag werd in een van de graslandpercelen gestart met het graven van de eerste put; op de foto wordt op de voorgrond de vegetatie verwijderd, waarna de grond eronder op 3mm maaswijdte is gezeefd

More

Boren in het open veld

Vandaag op een graslandperceel werd de eerste boring gezet op de locatie van een wal die nog maar amper zichtbaar was op de laser hoogtebeelden (AHN). Onder een 30-40 cm dikke gehomogeniseerde bouwvoor werd

More