Zaadjes

In het veld worden grondmonsters gezeefd en met de microscoop onderzocht. Niet alle zaden zijn echter oud…de melde links is recent, het perzikkruid rechts is echter wel verbrand. Dat hoeft nog niet te betekenen

More

Pluimgierst

Pluimgierst

Uit de Westeinder akker komt een vierde belangrijk nutsgewas: pluimgierst! De kleine verbrand korrel was ooit witgeel van kleur en hing met vele andere korrels in de pluimige aar van de pluimgierst plant.

More

Stafband van Grobkeramiek

Uit de allerlaatste werkput op de kruising van twee raatakkerwallen kwam deze fraaie scherf. De versiering met een plastische lijst (‘stafband’) met vingertopindrukken in combinatie met de bakwijze van de scherf doet denken aan

More

Scherven uit de kruising

Uit een allerlaatste werkput op het kruispunt van twee wallen komt relatief veel aardewerk, waaronder dit met steengruis gemagerde randje. Mogelijk dateert het randje uit de late bronstijd of de vroege ijzertijd (ca 1100-600 v.

More

Brok of bijl

Uit een van de putten kwam een zeer glad stuk natuursteen: zou dit gewoon een gladde steen zijn, of is het – wat natuurlijk veel spannender zou zijn – een fragment van een bijl?

More

Slak of oer?

Mogelijk slak- of oerfragment

In een van de smalle wallen werd dit zware poreuze brok aangetroffen. In de holtes groeien wortels van het lokaal groeiende pijpenstrootje. Het zou een brok ijzeroer kunnen zijn, of zelfs een brok van

More

Beker of bakje

Randscherf van klein bekertje

Uit het walkruispunt komt weer een mooie randscherf! Het vormde ooit de bovenrand van een klein bakje of bekertje. De randdiameter is ca. 13 diameter en het baksel lijkt op

More

Kamstreek

Kamstreek

Uit het kruispunt van de raatakkerwallen kwam vandaag deze fraai met “kamstreken” (groeflijnen gemaakt met een getande (kam-achtige) spatel) versierde scherf aan het licht. Met name in de midden-ijzertijd en in de Vroeg-Romeinse periode was

More