Vuursteen met retouche

Mesolithisch vuursteen?

In de veldlocatie werkput 12 werd opeens een klein fragmentje vuursteen ontdekt: het is een bijgewerkt (geretoucheerd) klingetje en dateert uit de steentijd. De vondst is dus vermoedelijk ouder dan de raatakkers. Ondanks de

More

Goed gewassen

In de avond worden de diverse vondsten gewassen, zodat duidelijk wordt wat scherven, houtskool en stenen zijn. Nu ligt alles te drogen, morgen wordt het uitgesorteerd (‘gesplitst’) en van nieuwe kaartjes

More

Romeinse scherf!?

Bandoor van Romeinse Kruik

In een van de wallen werd op 40 cm diep opeens een opmerkelijke scherf geborgen: een oor van een Romeinse kruik! Zou er een kuil ooit zijn gegraven in de Romeinse tijd waar deze bij

More

Harpstedt?

Uit de werkput op het kruispunt van wallen kwam een mogelijk met vingertopindrukken versierde scherf. Zou het de rand van een Harpstedt-pot uit de vroege ijzertijd

More

Randscherf

Randscherf ijzertijdpotje

Bij het aanleggen van een put op de karresporen in het zuidwesten van het onderzoeksgebied (WP11) werd ook veel ijzertijd aardewerk aangetroffen. Het hier afgebeelde scherfje is te klein om met grote betrouwbaarheid tot

More

Doorzichtig

Sommige van de vuurstenen afslagen zijn gemaakt van een hele glasachtige, doorzichtige, vuursteen. Hoe glasachtiger de vuursteen is, hoe makkelijker het is voor de vuursteenbewerker om te voorspellen hoe de steen gaat splijten. Dit soort

More

Vondstverwerking in Groningen

Alles is naar Groningen gebracht, waar ik vandaag de laatste vondsten heb gewassen en gesplitst. Nu staat er in onze kelder een hoge toren kratten met grondmonsters, osl monsters en uitgezochte stenen, scherven en houtskool.

More

Schrabber (2)

Tijdens het verdiepen van werkput 4 (een veldje in de raatakker), werd de tweede schrabber gevonden. Het is opvallend dat er slechts twee herkenbare vuurstenen werktuigen zijn gevonden – en dat ze beide schrabbers zijn.

More