Goed geglad?

Dit fragment natuursteen (werkput 9, vlak 5) viel op omdat het een wel heel glad oppervlak had. Zou het een fragment van een maal- of slijpsteen kunnen zijn? Binnenkort maar eens kijken onder de microscoop….dan

More

Verbrande stenen

Scherven

Ook de projectleider ontkomt niet aan het zeefwerk. Na een halve dag over de zeef wrijven heb je bijna blaren op je handen, maar de oogst is er wel naar: fraaie verbrande vuurstenen (ter

More

Duimschrabber

Uit de basis van de raatakkerwal kwam dit prachtige “duimschrabbertje”. Deze werktuigen zijn zo genoemd omdat ze veelal niet groter dan een duimnagel zijn. Met het scherpe werkrandje werden vermoedelijk huiden schoongekrabd (vandaar: “schrabber”)

More

Splitsen

“Splitsen” is jargon voor het sorteren en indelen van de gewassen vondsten in de verschillende materiaalcategorie├źn: aardewerk, vuursteen, natuursteen, houtskool en natuurlijke ijzerklompjes. Dat is best lastig als je de, veelal kleine, fragmentjes voor

More

Kamstreek

Uit de werkput die we hebben gegraven om ook in de buurt van de grafheuvels de raatakkerwal te bestuderen, is deze fraaie scherf te voorschijn gekomen! Voordat de pot de oven in ging om deze

More

Zeefresidue

In vrijwel alle werkputten maken we gebruik van zeven om ook de kleinere vondsten te ontdekken….door de vele zeer kleine humusdeeltjes in de bodem wordt het water snel zo bruin als koffie, waardoor het

More

Een typisch vondstnummer

Een gemiddeld vondstnummer bevat na het zeven vele zwerfstenen uit de Saale keileem (rechtsboven), onbewerkt (natuurlijk) vuursteen (rechtsonder), enkele fragmentjes vuursteen die mogelijk bewerkt kunnen zijn en nog beter bekeken moeten worden (linksonder) en

More