Vuursteen met retouche

Mesolithisch vuursteen?

In de veldlocatie werkput 12 werd opeens een klein fragmentje vuursteen ontdekt: het is een bijgewerkt (geretoucheerd) klingetje en dateert uit de steentijd. De vondst is dus vermoedelijk ouder dan de raatakkers. Ondanks de

More

Doorzichtig

Sommige van de vuurstenen afslagen zijn gemaakt van een hele glasachtige, doorzichtige, vuursteen. Hoe glasachtiger de vuursteen is, hoe makkelijker het is voor de vuursteenbewerker om te voorspellen hoe de steen gaat splijten. Dit soort

More

Schrabber (2)

Tijdens het verdiepen van werkput 4 (een veldje in de raatakker), werd de tweede schrabber gevonden. Het is opvallend dat er slechts twee herkenbare vuurstenen werktuigen zijn gevonden – en dat ze beide schrabbers zijn.

More

Duimschrabber

Uit de basis van de raatakkerwal kwam dit prachtige “duimschrabbertje”. Deze werktuigen zijn zo genoemd omdat ze veelal niet groter dan een duimnagel zijn. Met het scherpe werkrandje werden vermoedelijk huiden schoongekrabd (vandaar: “schrabber”)

More

De eerste vondst

Bij het verdiepen van werkput 1 werd op 10 cm diepte een fraaie “afslag” (afgeslagen fragment) van vuursteen gevonden. Helaas zat het fragment in de door ploegen gehomogeniseerde laag (de ‘bouwvoor’ of ‘teelaarde’),

More