Hozen na hoosbuien

Door de heftige regen en de slecht doorlatende lemige keizand-laag in de ondergrond, zijn veel werkputten vol water gelopen….voordat er gewerkt kan worden moeten deze eerst leeggehoosd worden met emmers…

20140529-221007.jpg