Klingfragment

Bij het verdiepen van werkput 9 werd opeens een mesolithisch of neolithisch klingfragment gevonden. Dit is het middendeel van een vuursteenafslag, die mogelijk gebruikt werd om te snijden.

Klingfragment uit Someren

Meso- of neolithisch