Ode aan de zode

20150519-220657.jpg

We proberen de relatieve ouderdom van grafheuvelgroep en Celtic field te Westeinde vast te stellen. Daarbij gebruiken we de al oudtijds (door 19e eeuwse urnendelvers?) sterk verstoorde heuvels om de opbouw ervan te kunnen bekijken en bemonsteren. Aan de basis van het profiel (onder de verstoringen) zijn de zwartgrijze strepen zichtbaar die op plaggen wijzen. Door zoden te steken en op te stapelen kon de heuvel worden opgebouwd. De bodemvorming van de plaggen is wel een ode waard…