Tot de bodem!

De waterput in werkput 23 is tot de onderkant onderzocht: opvallend is dat niet duidelijk is of deze een watervoerende laag aanboorde: dat lijkt van niet. Wellicht functioneerde de kuil als een cisterne (regenwateropvang) of is het een nooit voltooide waterput (dank Han voor dit idee). Er is in ieder geval geen constructie zoals een boomstam, ton of vlechtwerk aangetroffen.

  
Toch zullen we veel monsters nemen om de aard van de kuil (en de vele vullingen erbinnen) beter te begrijpen.