Boren in het open veld

Vandaag op een graslandperceel werd de eerste boring gezet op de locatie van een wal die nog maar amper zichtbaar was op de laser hoogtebeelden (AHN). Onder een 30-40 cm dikke gehomogeniseerde bouwvoor werd al vrij snel (de verweerde top van het) keileem aangetroffen. Een antropogene laag was niet direct zichtbaar, zodat gevreesd moet worden dat de prehistorische akkerwallen compleer compleet in de bouwvoor zijn opgenomen geraakt. De landvorm is dus wel bewaard (de wal is – zij het vervaagd-) in het reliĆ«f herkenbaar, maar voor archeologische analyses is geen walsediment meer bewaard gebleven.

20140519-193223.jpg