De diepte in…

20140725-001321.jpg

In het zuidprofiel toch maar eens een 1.8 m diep gaatje gegraven om de bodemopbouw goed te kunnen beoordelen. Het lijkt erop dat de top van het profiel bestaat uit Dekzand uit het laat-Weichsel (ca. 14000-10000 jaar geleden), dat hier in arctische poolomstandigheden tijdens de eindfase van de laatste ijstijd werd afgezet. Daaronder zit meer en minder lemig gelaagd zand met vorstscheuren en kevergangen dat uit een eerdere fase van het Wechsel stamt – en een laag zeer lemig zand. Pas op 1,6 m onder maaiveld staat nu het grondwater!